Charakterystyka prawa budowlanego

Najważniejszym aktem prawnym, z którym zapoznać powinien się każdy inwestor decydujący się na budowę domu mieszkalnego lub innego budynku użytkowego, jest oczywiście prawo budowlane. Jest to akt normatywny stanowiący zbiór wszystkich przepisów prawnych regulujących działalność w obrębie projektowania, budowy i nadzoru, utrzymywania i rozbiórki obiektów budowlanych. To właśnie w prawie budowlanym zapisane są i ściśle określone wszystkie zasady działania organów administracji publicznej dotyczące dziedziny budownictwa i spraw z nią powiązanych. Każdy inwestor musi mieć świadomość przepisów prawa budowlanego i stosować się do nich, aby móc uzyskać niezbędne dokumenty urzędowe i pozwolenia na budowę domu. Ustawa prawa budowlanego reguluje także wiele spraw związanych z innymi aspektami powiązanymi niebezpośrednio z budową. Jedną z tych spraw jest ochrona środowiska podczas działań związanych z wykonywanymi ewentualnie rozbiórkami, wznoszeniem nowych obiektów lub ich utrzymywaniem. Dużo miejsca w tym akcie prawnym poświęcone jest sprawom najważniejszym, czyli miejscu realizacji inwestycji oraz sposobów uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę z dodatkowym określeniem rodzaju robót budowlanych i wszystkich budów nie wymagających pozwolenia. Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania to także aspekt mający swoje prawne unormowania. Prawo budowlane zajmuje się również wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem działalności zawodowej osób pracujących w budownictwie, czyli uprawnieniami do wykonywania zawodu, odpowiedzialnością karną i zawodową, a także prawami i obowiązkami uczestników procesu budowy.