Etapy budowy domu

Każdy zdaje sobie sprawę, że budowa domu liczona od momentu zakupienia odpowiedniej działki przeznaczonej pod zabudowę do chwili wprowadzenia się do nowego domu zajmuje zazwyczaj kilka lat. Niejednokrotnie czas ten wydłuża się ze względu na trudności formalne lub finansowe przestroje w budowie. Cały proces budowy można podzielić na kilka etapów, które charakteryzują się konkretnymi cechami. Taki podział ułatwia rozeznanie się w etapie, na którym jest aktualnie nasza budowa. Etap 0 to formalności, czyli uzyskanie wszelkich wymaganych do budowy domu dokumentów takich jak warunki przyłączenia, projekt budynku, projekt instalacji, mapki sytuacje i tym podobne. Etap 1 nazywany etapem zerowym obejmuje ewentualnie wyrównanie działki i przygotowanie wykonanych wcześniej fundamentów i drenażu. Etap 2 to stan surowy otwarty, w którym dom ma już ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, schody, więźbę dachową i pokrycie dachu, a także ewentualnie okna dachowe i rynny. Kolejny etap 3 obejmuje stan surowy zamknięty, który kończy się wykonaniem stolarki okiennej i stawieniem drzwi zewnętrznych i garażowych. Przedostatni etap numer 4 to stan deweloperski obejmujący ocieplenie ścian i poddasza, przyłącza i instalacje wewnętrzne, tynki i wylewki, a także dodatkowe elementy, do których można zaliczyć dojazd do garażu i ogrodzenie działki budowlanej. Ostatni etap numer 5 to stan pod klucz. W tym etapie dom jest już gotowy do wprowadzenia się, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne element, którymi są posadzki, pomalowane i wykończone ściany, wyłożone kafle, przygotowane gniazdka i włączniki elektryczne i inne elementy wykończenia.