Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac przy stawianiu domu jednorodzinnego. W jaki sposób uzyskuje się takie pozwolenie? Droga nie jest zbyt prosta, dlatego zawczasu warto przygotować odpowiednie dokumenty. Najważniejszym z nich jest projekt budowlany. Taki projekt może być stworzony na życzenie lub wybrany spośród gotowych, proponowanych przez biuro architektoniczne. Ważne jest, by pasował do wymiarów działki i spełniał wytyczne miasta lub gminy, jeśli chodzi o wielkość i wysokość. Projekt budowlany nie jest on jednak wystarczający do uzyskanie pozwolenia. Zanim wystąpi się o pozwolenie, należy najpierw uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy. Warunki zabudowy ustala się tam, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania – do ich otrzymania wymagane jest złożenie dodatkowego wniosku. Na podstawie planu zagospodarowania lub warunków zabudowy można ustalić, jakiego rodzaju budynek może znajdować się na danej działce – między innymi piętrowy lub parterowy, o przeznaczeniu mieszkalnym lub innym. Nie mniej ważne dla uzyskania pozwolenia na budowę jest sporządzenie pomiarów oraz mapy przez geodetę. Mapę taką wykonuje się w skali 1:500. Dodatkowo można zdecydować się na wykonanie badań geotechnicznych, aby sprawdzić poziom wód gruntowych i nośność gruntu, nie są one jednak niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.