Jakie prace w mieszkaniu wymagają dodatkowego pozwolenia

Własne mieszkanie można urządzać, malować i aranżować na własną rękę. Są jednak pewne ograniczenia – niektóre prace budowlane wymagają uzyskania zgody wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Tak jest na przykład z zabudową balkonu, nie tylko w postaci ścianek, ale także okien mocowanych na stałe. Uzyskanie zgody wspólnoty czy spółdzielni nie jest jednak jedynym wymogiem formalnym, jaki trzeba spełnić. Następnym krokiem jest wykonanie planu zabudowy oraz zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy do biura architektury i planowania przestrzennego w urzędzie miasta, odpowiedniego dla danej dzielnicy. W takim zawiadomieniu należy zamieścić zakres prac oraz przewidywany termin ich rozpoczęcia. Niektóre prace o poważniejszym charakterze mogą nawet wymagać uzyskania pozwolenia na budowę. Takie pozwolenie można otrzymać również w biurze architektury i planowania przestrzennego, dostarczając odpowiednie dokumenty, wśród których obowiązkowo musi się znaleźć między innymi oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. Nie wszystkie prace remontowe wykonywane w mieszkaniu wymagają jednak zgłoszenia do odpowiednich organów i uzyskania pozwolenia. Na własną rękę można na przykład przeprowadzać wymianę stolarki okiennej czy drzwi wewnętrznych. Takie czynności, zgodnie z przepisami, mieszczą się w kategorii bieżących konserwacji, a nie prac remontowych czy robót budowlanych.