Uzyskanie niezbędnych pozwoleń

Budowa domu mieszkalnego to inwestycja wymagająca bardzo dużego zaangażowania i spełnienia wielu warunków. Najważniejszym krokiem, który pozwala inwestorom na rozpoczęcie prac budowlanych, jest oczywiście uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Każda osoba zajmująca się sprawami budowlanymi musi zapoznać się z prawem budowlanym i starannie przygotować się do inwestycji. Istotne jest, że już pierwszy krok, jakim jest wybór odpowiedniego projektu, może rzutować na urzędowe decyzje o wydaniu niezbędnych pozwoleń. Warto wiedzieć od czego zacząć inwestycję budowlaną. W pierwszej kolejności musimy kupić odpowiednią działkę. Zawsze powinniśmy dowiedzieć się przed kupnem, co można wybudować na danym terenie. Informacje tego typu znajdują się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w gminie. Zdarza się, że dany teren nie posiada planu zagospodarowania, a w tym wypadku inwestor będzie musiał złożyć wniosek do Wydziału Architektury Urzędu Gminy o wydanie warunków zabudowy terenu. Przydatną informacją jest fakt, że nie trzeba być właścicielem działki, aby otrzymać taki dokument. Mając odpowiednią działkę można przejść do składania wniosku o pozwolenie na budowę. Do tego celu będą potrzebne dokumenty takie jak projekt domu. Każdy inwestor ma możliwość kupienia gotowego projektu domu lub wynajęcia architekta, który przygotuje projekt dostosowany do specyfiki działki wybranej przez inwestora. Kolejnym etapem jest zadbanie o przyłącza, czyli staranie się o warunki techniczne przyłączenia mediów. Sprawy tego typu można załatwić w odpowiednim zakładzie energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz w gazowni. Dokument, który określa miejsce i sposób przyłączenia mediów to projekt techniczny.