Uzyskanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem, o który musi starać się każdy inwestor mający w planach zagospodarowanie nowo kupionego lub własnościowego terenu pod zabudowę. Do uzyskania takiego pozwolenia koniecznie jest złożenie wniosku o jego wydanie. Taki wniosek można złożyć jedynie w najbliższym starostwie powiatowym. Co ważne, musi to być urząd powiatowy, pod który podlega dana działka budowlana. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączy cztery egzemplarze projektu domu wraz z planem zagospodarowania działki. Dodatkowymi dokumentami są wyciągi z MPZP lub warunki zabudowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (w tym punkcie warto zaopatrzyć się w akt własności, współwłasności lub dzierżawy), a także promesy lub warunki przyłączenia mediów. W zależności od okoliczności budowy starostwo powiatowe może prosić o dołączenie innych dokumentów, które zdaniem urzędu są wymagane do wydania tego konkretnego pozwolenia. Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę jest wydawana przez urząd w ciągu 65 dni od momentu złożenia wniosku. Jeśli okaże się, że decyzja ta jest niekorzystna dla inwestora ma on prawo wnieść odwołanie od decyzji do wojewody, które musi być dostarczone w ciągu 14 dni od wydania decyzji. Należy liczyć się z faktem, że ponowne rozpatrywanie wniosku może wiązać się z koniecznością dostarczania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub zmian w projekcie. Pozwolenie na budowę, które uzyskuje inwestor, uprawomocnia się wraz z upływem dwóch tygodni od wydania decyzji o pozwoleniu. Istotne jest, że pozwolenie jest ważne przez okres trzech lat od momentu jego wydania i w tym czasie muszą rozpocząć się prace budowlane.