Warunki przyłączenia do sieci

Wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na konkretnej działce przeznaczonej pod zabudowę, do wydania którego zobligowane jest odpowiednie starostwo powiatowe na wniosek inwestora, wymaga przedłożenia przez zainteresowanego wielu dokumentów dodatkowych. To właśnie na ich podstawie urząd może wydać pozwolenie lub uchylić się od zezwolenia na budowę. Jednym z takich dokumentów, które wymagane są do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jest dokument określający warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Istotne jest bowiem, aby dom, który ma zostać wybudowany, miał możliwość podłączenia się do sieci energetycznej i korzystania z prądu. Dokument określający warunki przyłączenia uzyskujemy od miejscowego dostawcy energii elektrycznej, którym jest między innymi PGE. Druk wniosku o wydanie dokumentu dostępny jest zazwyczaj w miejscowym biurze obsługi klienta lub na stronie internetowej konkretnej firmy energetycznej. Wniosek o techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej zawiera zawsze informacje ogólne o obiekcie i jego przeznaczeniu oraz kilka dodatkowych wiadomości na temat mocy przyłączeniowej lub szacowanego rocznego zużycia energii elektrycznej. Z tego względu warto zastanowić się nad preferowaną przez nas wartością mocy lub ilością prądu jaki przewidujemy do rocznego zużycia dla naszego domu, zanim wybierzemy się do biura celem przedłożenia wniosku. Istotną informacją jest, że moc przyłączeniowa zależy głównie od sposobu ogrzewania, bo wiem samo ogrzewanie prądem wymaga ponad 10 kW mocy. Do tego doliczyć trzeba inne urządzenia pobierające prąd typu kuchenki, piekarniki, lodówki, żelazka i inne sprzęty użytku domowego.