Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Budowa domu to proces, z którym związane jest załatwianie wielu istotnych formalności. Jednym z najważniejszych dokumentów jest oczywiście uzyskanie pozwolenia na budowę. Potem możemy spokojnie wznosić i wykańczać dom przygotowując go do wprowadzenia się. Aby mieć możliwość legalnego zamieszkania w nowo wybudowanym budynku musimy przejść przez jeszcze jeden, na szczęście ostatni dla inwestora, krok formalny. W przeciągu dwóch tygodni od czasu zakończenia robót budowlanych na terenie budowy każdy inwestor ma obowiązek złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych, które należy przedłożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Jeśli w przeciągu 21 dni od czasu dostarczenia wyżej wymienionego zawiadomienia urząd nie zgłosi sprzeciwu (warto wiedzieć, że ma taką możliwość, jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki prawne), wtedy mamy możliwość legalnego zamieszkania w nowym domu. Na tym kończy się cały proces budowy domu. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku wymaga dołączenia kilku dodatkowych dokumentów takich jak: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o tym, że dom został wybudowany zgodnie z przedłożonym w urzędzie projektem, wydanymi pozwolenia i przepisami, a także że uporządkowany został teren budowy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i wszystkie ewentualne protokoły badań i kontroli. Często wymagana jest również geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza, dlatego warto mieć ten dokument ze sobą podczas składania zawiadomienia. Czasami występują sytuacje, w których oprócz braku sprzeciwu potrzebne są jeszcze pozwolenia na użytkowanie obiektu, ale o wszystkich tego typu prawnych warunkach do spełnienia inwestor zostanie powiadomiony w urzędzie.