Posts Tagged meble kuchenne na wymiar

Tunele w budownictwie

Tunel to budowla komunikacyjna w postaci długiego korytarza, podziemna lub podwodna. Tunele to najczęściej budowle geotechniczne mające swoje wyloty na powierzchni ziemi. Gdy nie można poprowadzić drogi na ziemi idealnym rozwiązaniem jest wykonanie tunelu. Jest to o wiele trudniejsza budowa oraz zajmuje więcej czasu. Mamy kilka metod drążenia tuneli. Po pierwsze: metody górnicze. Drążenie tunelu metodami górniczymi, np. za pomocą robót strzałowych. Wyrobisko jest wykonywane segmentami, zazwyczaj najpierw stabilizowane jest obudową tymczasową. Tą metodą tunele wykonywane są na dużych głębokościach. Po drugie: metoda tarczowa jest to drążenie tunelu za pomocą specjalnych maszyn borujących. Tunele drążone tą metodą najczęściej mają przekrój kołowy. Dalej metoda odkrywkowa. Jest to montaż obudowy w wykopie szeroko- lub wąsko-przestrzennym. Ostatnie są metody specjalne jak na przykład zatapianie gotowych segmentów. Bardzo ważne w budowie tuneli jest ich odpowiednia wentylacja. Ludzie odpowiedzialni za budowę muszą się tym dokładnie zająć i nie popełnić żadnego błędu. Zadaniem systemów wentylacji tuneli jest utrzymanie dopuszczalnego stężenia gazów i pyłów, zapewnienie dobrej widoczności i warunków klimatycznych, oraz, w razie wystąpienia pożaru, zapewnienie możliwości sprawnej ewakuacji oraz ugaszenia pożaru. Tunele to niezwykle trudne w budowie obiekty. Do ich wykonania potrzebni są odpowiedni specjaliści.

Specjalista budowlany – inżynier budownictwa

Studia to w dzisiejszych czasach przyszłość. Najbardziej pożądani są inżynierowie. Jednym z kierunków technicznych jest inżynieria budowlana. Inżynier budownictwa to zawód, który opiera się przede wszystkim na projektowani, planowaniu budowy, budowie i kierowaniu pracami na budowie. Jest to zdecydowanie trudny kierunek. Wszystkie kierunki techniczne wymagają ścisłego umysłu. Inżynier budowy ma również za zadanie sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac budowlanych. Zawód inżyniera jest tytułem chronionym, a wywodzi się z zawodu architekta. Kierunek inżynieria budowlana dzieli się na specjalizacje. Powiązane są one z rodzajem projektowanych i wznoszonych obiektów. Większość uczelni w naszym kraju nakłada nacisk na inżynierię lądową czyli tak zwane budownictwo. Skończenie takich studiów wiąże się z nabyciem tytułu inżyniera budowlanego (I stopień) lub Magistra inżyniera (II stopień). Studia te wymagają wiele nauki. Podczas ich studenci muszą przyswoić wiedzę z przeróżnych dziedzin budowlanki. Uczą się projektować. W dzisiejszych czasach mało co robi się ręcznie dlatego niezbędne jest opanowanie różnych programów komputerowych, które służą właśnie do projektowania. Mimo, że nie są to łatwe studia warto zdecydować się na ten kierunek studiów. Budownictwo to przyszłość. Do końca świata będzie zapotrzebowanie na nowe budynki (domu i mieszkania). Specjaliści w tej dziedzinie zawsze znajdą prace.