Posts Tagged Nowe mieszkania na sprzedaż

Podział obiektów budowlanych

Obiekt budowlany to przede wszystkim stała bądź też tymczasowa konstrukcja. Stanowią one całość zarówno pod względem technicznym jak i użytkowym. Wszystkie obiekty budowlane wyposażone muszą być w odpowiednie instalacje (elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe itd.) i inne niezbędne urządzenia. To wszystko ma się przyczynić do tego, żeby obiekt spełniał swoja funkcję. Obiekt budowlany powstaje przez kilka etapów. Pierwsze to etap planowania. Powstają szkice i plany nowej budowli. Kolejny etap (faza) to budowa obiektu. Zajmuje ona najwięcej czasu. Kolejny etap to etap eksploatacji oraz prowadzenia i nadzoru nad obsługą obiektu. Następna faza to przebudowa bądź też w skrajnych wypadkach wyburzenie i zmiana sposobu zagospodarowania terenu. Bardzo często zanim dojdzie do ostatniej fazy następuje zmiana właściciela (inwestora). Obiekty budowlane można podzielić na trzy podstawowe typy. Pierwszy z nich to budynek. Posiada on zbiór wszystkich instalacji i urządzeń technicznych. Kolejny typ obiektów budowlanych to budowle. Ostatni typ to obiekt małej architektury. Jak widać nawet pod tak oczywistym terminem jakim jest obiekt budowlany kryje się coś więcej. W dzisiejszych czasach coraz częściej w budownictwie można napotkać budynki modułowe. Są to obiekty, które powstają z gotowych, prefabrykowanych modułów. Budowa takich budynków ma wiele zalet. Przede wszystkim zajmuje ona o wiele mniej czasu niż budowa standardowego domu z cegły.

Specjalista budowlany – inżynier budownictwa

Studia to w dzisiejszych czasach przyszłość. Najbardziej pożądani są inżynierowie. Jednym z kierunków technicznych jest inżynieria budowlana. Inżynier budownictwa to zawód, który opiera się przede wszystkim na projektowani, planowaniu budowy, budowie i kierowaniu pracami na budowie. Jest to zdecydowanie trudny kierunek. Wszystkie kierunki techniczne wymagają ścisłego umysłu. Inżynier budowy ma również za zadanie sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac budowlanych. Zawód inżyniera jest tytułem chronionym, a wywodzi się z zawodu architekta. Kierunek inżynieria budowlana dzieli się na specjalizacje. Powiązane są one z rodzajem projektowanych i wznoszonych obiektów. Większość uczelni w naszym kraju nakłada nacisk na inżynierię lądową czyli tak zwane budownictwo. Skończenie takich studiów wiąże się z nabyciem tytułu inżyniera budowlanego (I stopień) lub Magistra inżyniera (II stopień). Studia te wymagają wiele nauki. Podczas ich studenci muszą przyswoić wiedzę z przeróżnych dziedzin budowlanki. Uczą się projektować. W dzisiejszych czasach mało co robi się ręcznie dlatego niezbędne jest opanowanie różnych programów komputerowych, które służą właśnie do projektowania. Mimo, że nie są to łatwe studia warto zdecydować się na ten kierunek studiów. Budownictwo to przyszłość. Do końca świata będzie zapotrzebowanie na nowe budynki (domu i mieszkania). Specjaliści w tej dziedzinie zawsze znajdą prace.

Uszczelnianie budowlane – bardzo ważny element budowy domu

Budowa domu zajmuje wiele czasu. Jest to trudny proces. Jednak żeby dom spełniał wszystkie podstawowe warunki nie można zapomnieć o uszczelnieniu budynku. Po co te uszczelnienie? Przede wszystkim chodzi tu o ochronę wnętrza domu przed wpływami czynników atmosferycznych. Dom powinien być tak zbudowany aby przez wiele długich lat jego konstrukcja nie uległa żadnemu uszkodzeniu. Dlatego tak ważne są pierwsze etapy jego budowy. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego projektowanie. Może to mieć znaczący wpływ na jego eksploatację. Jeżeli chodzi o prawidłowe uszczelnienie. Najgroźniejszym czynnikiem atmosferycznym jest woda właściwie we wszystkich swoich postaciach. Najwięcej kłopotów sprawia właśnie woda w formie stałej (lód), ciekłem czy też gazowej (para wodna). Niby nie groźna woda, a może powodować wiele zniszczeń. Przyczynia się do odpadania tynków, zawilgocenia piwnic, fundamentów czy też wnętrza domu. Często problemem są zacieki na sufitach czy też ścianach. Jest to niebezpieczne z tego względu, ze z powodu wilgoci tworzą się pleśnie bardzo niebezpieczne dla życia wszystkich mieszkańców domu. To projektant domu powinien już na etapie projektowania zwrócić na takie rzeczy uwagę. Musi zaprojektować tak dom aby ten nie był narażony na przedostawanie się wody do jego wnętrza. Ważne jest również to aby zwrócić szczególną uwagę na funkcjonalność domu. W końcu prawdopodobnie spędzimy w nim resztę życia.