Automatyczne oświetlenie jatki schodowej

Dalszą modernizację instalacji oświetleniowej można przeprowadzić budując układ automatycznego oświetlenia klatki schodowej w chwili, gdy ktoś naciśnie przycisk dzwonka. Urządzenie to jest dość proste, jego budowa nie wymaga specjalnych umiejętności ani dużych nakładów finansowych. Układ stanowi rodzaj trochę bardziej rozbudowanego przekaźnika z samo podtrzymaniem włączającego oświetlenia. Oznacza to, że krótkie, jednorazowe naciśnięcie guzika dzwonka włącza oświetlenie zewnętrzne, które pali się do chwili wyłączenia go od wewnątrz z mieszkania. Naciśnięcie przycisku dzwonka uruchamia przekaźnik przez prostownik z podwajaczem napięcia, w skład którego wchodzą diody typu BYP 660-50R i dwa kondensatory elektrolityczne o pojemności po 1000 mikrofaradów, przystosowane do pracy pod napięciem 12 V. przekaźnik jest zbudowany na miniaturowym kontaktronie typu ZM 108/II, a jego uzwojenia ma 2500 zwojów nawiniętych drutem DNE o średnicy 0,08-0,1 mm. Styczki kontaktronu zwierają obwód złożony z szeregowo połączonych czterech ogniw po 1,5 V typu R20 tworzących baterię B, przycisku rozwiernego P kasującego (wyłączającego oświetlenie) i cewki przekaźnika. Wewnątrz cewki tego przekaźnika, którego uzwojenie ma 4000 zwojów nawiniętych drutem DNE, umieszczone są dwa kontaktrony. Jeden z nich jest typu ZM 108 i służy do samo podtrzymania działania przekaźnika w chwili, gdy przekaźnik rozewrze swoje styki. Drugi natomiast kontaktron jest typu ZW 102 i pełni rolę włącznika oświetlenia klatki schodowej. W związku z tym, końcówki jego styczek należy przyłączyć do zacisków włącznika światła umieszczonego przeważnie na zewnątrz mieszkania.