Jak zorganizować plac budowy

Zanim rzemieślnicy przystąpią do wykonywania robót budowlanych, należy przygotować plac budowy. Teren, na którym ma stanąć budynek oraz miejsce przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych trzeba uporządkować, splantować i wyrównać. Teren budowy powinien być ogrodzony. Bezwarunkowo trzeba zabezpieczyć dół z wapnem, aby zapobiec wypadkom. Na działce należy wykonać studnię, ponieważ w czasie budowy zużywa się znaczne ilości wody. Jeszcze przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy należy zastanowić się, gdzie materiały będą składowane. Niektóre, takie jak cement, gips, wapno hydratyzowane, stolarka okienna i drzwiowa, trzeba umieścić w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych od opadów i wilgoci. Rolnik posiadający zagrodę nie będzie miał trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, lecz na działce nie zabudowanej trzeba wybudować magazyn (pakamerę). Będzie on miał charakter budynku tymczasowego, przeznaczonego głównie do przechowywania cementu. Można przyjąć, że na 1 tonę cementu trzeba 1,8 m2 powierzchni magazynowej. Większość jednak materiałów można składować na otwartym powietrzu lub pod zadaszeniem. Nie należy jednak przywiezionych materiałów rozrzucać gdziekolwiek, trzeba ułożyć je w stosy, pryzmy, kozły w miejscu tak dobranym, aby były położone blisko budowy, a jednocześnie nie przeszkadzały w wykonywaniu robót. Przy rozmieszczeniu materiałów na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami: miejsca składowe powinny być rozmieszczone w takiej kolejności, w jakiej materiały będą zużywane do budowy, piasek, żwir, wapno, z których będzie się przygotowywać zaprawy i betony, trzeba umieścić w pobliżu studni, najlepiej między studnią a miejscem budowy. Poza tym wszystkie materiały należy tak rozmieścić, aby nie były zanieczyszczone ziemią wiórami czy gruzem.