Koszt budowy – wiadomości ogólne

Przed rozpoczęciem budowy każdy inwestor powinien sobie, choćby w przybliżeniu, zdawać sprawę, ile będzie go kosztować zaprojektowany budynek. Zdarza się często w praktyce, że w końcowej fazie budowy zaczyna brakować pieniędzy. Wynika to z tego, że nie każdy zadaje sobie trud obliczenia, ile będzie kosztowała budowa. A właściwie już od chwili rozpoczęcia budowy powinno się stale kontrolować wydatki, aby później w końcowej fazie wykończenia, które jest zresztą bardzo kosztowne, nie nastąpiło przykre rozczarowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie kosztorysu i realizowanie według niego budowy. Głównym, choć nie jedynym jego celem jest określenie całkowitych kosztów budowy. Poza tym w kosztorysie podane są kolejno wszystkie budowy, które mają być wykonane, wraz ze szczególnym ich opisem i oznaczeniem rodzaju potrzebnego materiału. Podanie ilości robót, które mają być wykonane, jest dla budującego bardzo istotne. Na tej podstawie może on dokładnie obliczyć ilości materiałów i ustalić niezbędne nakłady robocizny w godzinach. Cena jednostkowa podawana w kosztorysie jest również bardzo przydatna. Dzięki niej można porównywać różne rozwiązania techniczne i wybrać wersję najtańszą. Na podstawie kosztorysu szczególnego realizuje się zawsze budowy państwowe, a w budownictwie indywidualnym budowy wykonywane systemem zleconym, tj. przez przedsiębiorstwa uspołecznione. W budownictwie prywatnym częściej jednak buduje się systemem gospodarczym, nie jest wtedy jednak możliwe ścisłe ustalenie z góry kosztów budowy nawet za pomocą kosztorysu. W budownictwie uspołecznionym zarówno ceny materiałów i robocizny, jak i koszty transportu są stałe i wszędzie obowiązujące.