Materiały izolacyjne i ich zastosowanie

Ciepła nie można szczelnie zamknąć. Nawet najgrubszy płaszcz izolacyjny nie zatrzyma odpływu ciepła, które zawsze przepływa od środka o temperaturze wyższej od środka o temperaturze niższej, może on jedynie osłabić tempo tego przepływu. Na tym też polega funkcja materiałów izolacyjnych. Izolacja cieplna budynku ma za zadanie uzyskanie temperatury przyjemnej dla użytkownika. Skuteczna izolacja cieplna zapobiega powstawaniu dużych różnic temperatury między zimnymi i ciepłymi elementami budynku i tworzeniu się rosy na ścianach budynku, a tym samym takim szkodom budowlanym, jak m.in. rysy w konstrukcji, zawilgocenie muru i korozja. W przypadku niewystarczającej izolacji użytkowanie budynku możliwe jest tylko przy bardzo silnym ogrzewaniu pomieszczeń. Do niedawna, wobec relatywnie niskich cen energii nie oszczędzano na materiałach opałowych, obecnie jednak rosnące koszty energii, coraz bardziej obciążające koszty utrzymania budynku, wykluczają taką gospodarkę. W celu uzyskania czytelnego przeglądu materiałów izolacyjnych będących w sprzedaży podzielono je na siedem grup. Pierwszą grupą są materiały izolacyjne w rolach, drugą grupą stanowią miękkie i półsztywne maty izolacyjne, trzecia grupa to sztywne płyty izolacyjne, do czwartej grupy zalicza się płyty zakładowe, łączone na zakład, piątą grupę stanowią płyty wielowarstwowe, szósta grupa to taśmy krawędziowe i taśmy uszczelniające, ósmą ostatnią grupę stanowią formy specjalne. Jako formę podziału przyjęto zewnętrzne, mechaniczne cechy materiału, ponieważ one właśnie decydują o przydatności danego materiału w budownictwie, zwłaszcza że wartość izolacyjna, różnych pod względem chemicznym, nowoczesnych materiałów izolacyjnych jest prawie jednakowa.