Naprawa posadzek w budynkach

W budownictwie wiejskim posadzki najczęściej wykonuje się z betonu, cegły, płytek terakotowych albo z tworzyw sztucznych, jak winyleum i PCW. Trwałość posadzek zależy od sposobu ich wykonania, użytkowania i konserwacji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń w posadzkach betonowych należą pęknięcia, wgłębienia i wyżerki. Szczeliny należy wyskrobać, oczyścić z brudu na całej głębokości i wypłukać wodą. Jeżeli szczeliny są mocno zabrudzone, to trzeba je skuć i oczyścić oraz zmyć wodą albo pięcioprocentowym roztworem kwasu solnego, ponieważ cement nie wiąże do brudnych powierzchni. Oczyszczone szczeliny wypełnia się zaprawą cementową o składzie 1 części cementu: 2 części piasku, a następnie zaciera się go (wygładza) packą. Jeżeli w posadzce w niektórych miejscach występują wyboje i wyżerki, to należy je pogłębić do 4-5 cm, starannie oczyścić, zmyć wodą i wypełnić betonem plastycznym o proporcji składników: 1 część cementu: 2 części piasku: 3 części żwiru. Zabetonowane miejsca należy wyrównać do powierzchni posadzki za pomocą listwy drewnianej. Po stwardnieniu cementu, należy zreperowane powierzchnie zatrzeć na gładko packą drewnianą w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Po zreperowanych miejscach nie wolno chodzić przez okres 5-7 dni, na ten czas należy je przykryć deskami. Jeżeli posadzka betonowa jest nierówna, ma dużą ilość uszkodzeń, to trzeba naprawić całą jej powierzchnię. Najpierw należy ją skuć młotkiem w celu stworzenia dobrej przyczepności dla gładzi cementowej, którą zostanie wyrównana powierzchnia posadzki. Skutą warstwę należy usunąć, całą powierzchnię oczyścić miotłą i dokładnie zmyć wodą.