Obowiązek wykonania projektu

Prawo budowlane nakłada na każdego budującego obowiązek posiadania projektu. Obowiązek ten podyktowany jest głownie potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa, dobrych warunków zdrowotnych i wygody mieszkańcom. Niestety jeszcze dość często występuje przekonanie, że sporządzenie i zatwierdzenie projektu to zbędna i uciążliwa formalność. Sądzi się, iż wystarczy zdobyć pozwolenie na budowę i posłużyć się odpowiadającym rozmiarami projektem typowym jako najtańszym. Po założeniu fundamentów będzie jeszcze czas pomyśleć o wyglądzie domu, a znajomy murarz najlepiej doradzi i ustali rozkład pomieszczeń. Takie rozumowanie jest nie tylko błędne, lecz i szkodliwe, przede wszystkim dla budującego. Budynek, źle zaprojektowany i niewłaściwie rozplanowany – to strata, której nie da się odrobić. Nie przemyślana konstrukcja, która będąc dokładniej opracowana mogłaby przenieść albo duże większe obciążenia, powoduje zbędne zwiększenie kosztów budowy. Archaiczny układ pomieszczeń okazuje się zwykle niewygodny w użytkowaniu. Nie można przecież wciąż wzorować się na budynkach niegdyś wybudowanych. Obecnie stosowane projekty budynków są opracowane tak, by budynek był zarówno dobrze zbudowany, jak wygodny i tani. Postęp i unowocześnienie budownictwa idą szybko naprzód, warto więc zapoznać się ze współczesnymi osiągnięciami i korzystać z nowych wartościowych opracowań. Przesadne i niezbyt rozsądne oszczędności związane z kosztami projektu zawsze przynoszą w konsekwencji większe straty podczas budowy. Najbardziej kosztowne są zmiany i przeróbki dokonywane w trakcie budowy. Aby przyszły budynek był wygodny, trwały, niezbyt drogi, a jednocześnie odznaczał się estetycznym wyglądem, zaprojektować go powinni fachowcy, którzy mają za sobą wiele lat nauki i bogate doświadczenie.