Pojęcie i zastosowanie stropodachu

Zamiast budować oddzielnie strop i oddzielnie dach, można obie te części połączyć w jedną całość, tzw. stropodach. Czynnikiem decydującym przy wyborze tego rodzaju konstrukcji są względy oszczędnościowe. Uzyskane oszczędności są dość znaczne, gdyż mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Większe jeszcze są oszczędności materiałowe (przede wszystkim mniejsze zużycie drewna). Ujemną stroną zastosowania stropodachu jest brak poddasza użytkowego. Stropodachy są zalecane w budownictwie indywidualnym, oczywiście jeżeli są prawidłowo zaprojektowane oraz starannie i dokładnie wykonane. Stropodachy mogą być dwojakiego rodzaju: stropodachy niewentylowane i stropodachy wentylowane. Sposób wykonania stropodachu niewentylowanego jest następujący. Po wyrównaniu zaprawą wierzchu stropu nad ostatnią kondygnacją wykonujemy tzw. paroizolację. Ma ona zapobiegać przedostawaniu się pary z pomieszczeń do warstwy ocieplającej w stropodachu. Bardzo ważne jest niedopuszczenie do zawilgocenia stropodachu przenikającą parą, ponieważ zawilgocona warstwa ocieplająca przestanie spełniać swoje zadanie. Izolacje paro chłonną wykonuje się przez założenie warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na całej powierzchni stropu. Należy zwrócić uwagę, aby w miejscach łączenia papy był wykonany zakład 10 cm starannie podklejony lepikiem. Równie starannie trzeba pokryć strop wokół kominów i murów ogniowych. Po wykonaniu izolacji przystępujemy do ułożenia warstwy ocieplającej, w której wyrabia się potrzebny spadek. Do robót tych najbardziej odpowiednie będą materiały bardzo lekkie i nienasiąkliwe, jak np. gruz gazobetonowy, wełna mineralna, szkło piankowe, lekkie żużle itp. Nie zaleca się stosowania materiałów pochodzenia organicznego, jak płyty wiórkowo-cementowe, płyty trzcinowe, trocinobeton itp., gdyż pomimo nawet najlepszej izolacji istnieje niebezpieczeństwo ich zawilgocenia, co spowoduje z kolei szybkie ich zniszczenia (gnicie).