Pojęcie projektu indywidualnego

Projekty typowe, pomimo że posiadają liczne zalety, niestety nie dadzą się wszędzie zastosować. Zdarza się czasem, że właściciel chciałby swój budynek przebudować i powiększyć lub nadbudować też piętro. W takich wypadkach nie można tu stosować projektu typowego, ponieważ nie jest w nim uwzględniony stan istniejący budynku. Do tego celu służy projekt indywidualny. Trzeba więc opracować taki właśnie projekt indywidualny, dostosowując go do budynku, który istnieje. Czasem jednak może zdarzyć się tak, że budującemu dom, nie odpowiada w pełni żaden z projektów typowych i decyduje się on zamówić wykonanie projektu u architekta według swoich indywidualnych zamierzeń. Projekt taki wykonany na zamówienie nazywamy projektem indywidualnym. Projekt indywidualny może być równie dobry jak i projekt typowy. Zdarzają się nawet bardzo dobre projekty indywidualne, zwłaszcza wtedy, gdy np. opracowane są przy współudziale rolnika znajdującego bardzo dobrze potrzeby swego gospodarstwa. Niestety projekty indywidualne są bardzo kosztowne w porównaniu z projektami typowymi, a to dlatego, że wymagają one bardzo dużego nakładu pracy projektanta o wysokich kwalifikacjach. Przed zamówieniem projektu indywidualnego należy więc przejrzeć wszystkie katalogi projektów typowych. Być może uda się nam zastosować któryś z nich i koszty całego przedsięwzięcia znacznie się zmniejszą. Koszt wykonania projektu indywidualnego zależy przede wszystkim od wielkości projektowanego budynku oraz od grupy tematycznej. Cena tego opracowania jest jednak znacznie wyższa niż cena przystosowania projektu typowego. W zależności od grupy, koszt takiego projektu waha się w granicach 800 do 4500 zł.