Przewody dymowe i wentylacyjne

W budynku mieszkalnym przewody dymowe i wentylacyjne spełniają ważną rolę i od ich dokładnego i starannego wykonania zależy sprawne funkcjonowanie pieców i kuchni oraz skuteczna wentylacja pomieszczeń. Sprawdzianem poprawnego wykonania kominów będzie dobry „ciąg” w przewodach kominowych. Łatwo się można o tym przekonać zapalając papier w przewodzie, jeżeli powietrze wciąga i pokrywa zapalony w przewodzie papier, „ciąg” jest dobry, jeżeli zaś ogień wychodzi na zewnątrz, wówczas „ciągu” nie ma. Dobry „ciąg” w przewodach kominowych zależy od szczelności kanałów, od dobrej izolacji uniemożliwiającej szybkie ochłodzenie uchodzących gazów, od wysokości i przekroju komina. Przewody dymowe i wentylacyjne należy murować starannie w ten sposób, aby wszystkie spoiny były wypełnione dokładnie zaprawą. Nie można zostawiać między cegłami żadnych szczelin lub nie zalanych spoin ani w ściankach między kanałami, ani w ściankach zewnętrznych. Przez nie wypełnione szczeliny między cegłami może przedostać się powietrze, które spowoduje brak ciągu w kominie, dymienie i złe palenie. Przewodów kominowych nie tynkuje się od wewnątrz, gdyż po pewnym czasie tynk odpadałby i zatkał przewody. Należy tylko dokładnie wyspoinować je i przetrzeć szmatą umoczoną w rzadkiej zaprawie glinianej. Zakłócenie ciągu kominowego może być spowodowane zbyt głębokim wpuszczeniem w przewód rury łączącej piec z kominem lub wadliwym osadzeniem stalowej lub żelbetowej belki stropowej. Wsunięta w przewód kominowy może on znacznie zmniejszyć przekrój kanału. Na poddaszu trzon kominowy należy pokryć szczelnie tynkiem gładkim lub rapowanym i pobielić wapnem.