Różne rodzaje wapna

W handlu spotyka się różne rodzaje wapna. Wapno palone niegaszone (zwykłe). Kupuje się je w postaci brył lub drobno zmielone. Po tak zwanym zgaszeniu (zlasowaniu) wapna palonego otrzymujemy ciasto wapienne, którego używa się do budowy. Innym rodzajem wapna jest wapno hydratyzowane. W zakładach wapienniczych do wypalonego wapna dodaje się pewną ograniczoną ilość wody, w wyniku czego wapno rozpada się na suchy proszek. Po dalszym rozdrobnieniu i przesianiu pakuje się w worki papierowe. Po zmieszaniu proszku wapiennego z wodą uzyskuje się ciasto wapienne. Z 600 kg wapna hydratyzowanego otrzymuje się 1 m3 ciasta wapiennego. Wapno hydratyzowane przechowywać można w workach, podobnie jak cement lub przerobić na ciasto wapienne i zadołować jako wapno zwykłe. Kolejny rodzaj wapna to wapno hydrauliczne. Wapno to sprzedaje się w postaci proszku w torbach papierowych o zawartości 50 kg. Używa się go do wykonywania tych części budynku, które narażone są na działanie wilgoci, np. fundamentów, ścian piwniczych, tynków zewnętrznych, itp. Przechowywać je należy w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wilgoci. Na budowę zazwyczaj sprowadza się wapno palone w bryłach. Bezpośrednio po przewiezieniu na plac budowy wapno powinno być zgaszone (zlasowane) i zadołowane. Niewskazane jest dłuższe przechowywanie w bryłach, ponieważ wapno pod wpływem wilgoci rozpada się i traci swe właściwości wiążące. Gaszenie wapna palonego polega na łączeniu go z wodą. Proces ten odbywa się w szczelnej skrzyni z desek o wymiarach np. 3.0×2.0x0.40 m. W jednym z boków skrzyni, od strony dołu, wykonujemy otwór zamykany u góry zasuwą o wymiarach 20×20 cm. Otwór ten należy zaopatrzyć w siatkę drucianą o 2 mm oczkach. Zadaniem jej jest zatrzymanie w skrzyni niegaszonych bryłek wapna i różnych zanieczyszczeń.