Technologia domów pasywnych

Domami pasywnymi nazywamy inaczej domy energooszczędne budowane według ściśle określonych standardów wznoszenia obiektów budowlanych. Cechą charakterystyczna budynków tego typu są niezwykle dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz szereg innych zastosowanych rozwiązań, z których wszystkie mają na celu zminimalizowanie energii zużywanej w trakcie ciągłej eksploatacji domu. W praktyce oznacza to, że dom pasywny zużywa dużo mniej energii niż ten tradycyjny, a jego zapotrzebowanie na energię w ciągu całego roku jest ośmiokrotnie razy mniejsze. We współczesnym budownictwie domy pasywne są bezsprzecznie nową ideą w podejściu do oszczędności na energii. Nowe idee charakteryzują się innowacyjnością, która w domach pasywnych przejawia się głównie w skupianiu się przede wszystkim na poprawie parametrów systemów i pojedynczych elementów istniejących w strukturze każdego budynku. Od tradycyjnych metod energooszczędności domy pasywne różnią się tym, że rozwiązania technologiczne nie są dodatkowo wprowadzonym elementem, ale znajdują się w ścisłej strukturze budynku i są jego nieodłącznym elementem. Takie innowacje pozwalają na tak dużą redukcję zapotrzebowania na ciepło, że nie ma potrzeby stosowania w domach pasywnych tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Często w domach energooszczędnych tego typu wykorzystuje się również niekonwencjonalne źródła energii, czyli promieniowanie słoneczne, wiatr i tym podobne. Ciepło odzyskuje się między innymi z wentylacji poprzez proces rekuperacji, a także z wewnętrznych źródeł, którymi są na przykład urządzenia elektryczne obecne w domu.