Wyznaczenie budynków w terenie

Zanim przystąpi się do wykonywania wykopów, trzeba wyznaczyć położenie budynku w terenie. Obowiązek ten spowodowany jest koniecznością usytuowania wznoszonego obiektu dokładnie według zatwierdzanego projektu. Wyznaczenia usytuowania budynków na działce dokonuje w zasadzie instruktor do spraw budownictwa wiejskiego. W przypadku braku oznaczenia na gruncie granic działki i linii rozgraniczającej ulice uprawniony geodeta wyznacza budynki w terenie na koszt inwestora, a następnie potwierdza czynności wpisem w dzienniku budowy. Wyznaczając usytuowanie budynku w terenie, ustala się najpierw według planu sytuacyjnego linię frontową budynku w stosunku do linii regulacyjnej lub linii zabudowy, z zachowaniem odpowiednich odległości od granic sąsiadów i innych budynków na działce. Dwa punkty stanowiące narożniki ściany frontowej utrwala się przez wbicie kołków w ziemię. Po sprawdzeniu wymiarów, kołki wbija się głębiej i celem dokładniejszego zaznaczenia wymiarów wbija się w nie gwoździe. Następnie wyznacza się linie boczne budynku i ścianę tylną. Przy wyznaczaniu kątów prostych można posługiwać się trójkątem zbitym z desek na placu budowy, którego boki będą miały wymiary 3x4x5 m lub 1,5x2x2,5 m. Po wytyczeniu budynku przez wbicie 4 kołków w ziemię sprawdza się, czy przekątne są sobie równe. Następnie utrwala się położenie budynku przez ustawienie ław sznurowych poza obrysem budynku tak daleko, aby nie zostały uszkodzone przy wykonywaniu wykopów. Pomiędzy przeciwległymi ławami rozpina się druty w ten sposób, aby skrzyżowały się nad wbitymi uprzednio kołkami. Po naciągnięciu drutów zaznacza się ich położenie nacięciami wykonanymi na ławach. Następnie druty można zdjąć i przystąpić do wykonania wykopów. Ponownie zakłada się je przy wyznaczeniu położenia fundamentów.