Zabezpieczenie występów w ścianach

Wszelkie poziome występy w licu ścian zewnętrznych budynku przyczyniają się do zawilgocenia ścian, gdyż w miejscach tych zatrzymuje się woda deszczowa i śnieg (zazwyczaj ma to miejsce na wystających cokołach budynku oraz pod oknami, jeśli nie mają podokienników). Ściana zewnętrzna powinna wystawać 2-3 cm poza zewnętrzne lico cokołu, aby spływające poniżej wody deszczowe nie zatrzymywały się na górnej powierzchni cokołu i nie powodowały zawilgocenia ściany nad cokołem. Jeżeli cokół wystaje poza lico ściany, to na jego uskoku zatrzymuje się śnieg i woda deszczowa, która wsiąka w ściany, powoduje ich zawilgocenie, odpadanie tynku i murszenie materiału. Jeżeli budynek jest wykonany z drewna, to takie wysunięcie cokołu powoduje gnicie i zagrzybienie drewnianej konstrukcji nad cokołem. Aby zapobiec zawilgoceniu ścian budynków murowanych, należy wyskok cokołu wypełnić żwirobetonem o proporcji składników 1:3, tak samo należy zabezpieczyć inne podobne występy ścian. W budynkach drewnianych wyskok fundamentu należy przykryć zaimpregnowaną deską okapową, której nachylenie i szerokość powinny być tak dobrane, aby wystawała 3 cm poza lico fundamentu. Pod każdym oknem powinny znajdować się podokienniki z kapinosem. Służą one do odprowadzania rosy spływającej po szybach od strony wewnętrznej budynku i wody deszczowej spływającej po szybach od strony zewnętrznej. Podokienniki zewnętrzne wykonuje się z blachy, dachówki, cegieł lub płyt betonowych zbrojonych prętami stalowymi. Podokiennik powinien wystawać od 7 do 10 cm poza lico ściany. W budynkach mieszkalnych od strony wewnętrznej wykonuje się parapety okienne, najczęściej z desek, natomiast w budynkach inwentarskich – podokienniki z cegieł ułożonych na płask lub z płyt betonowych.