Zagospodarowanie działki w mieście

Działka miejska, w przeciwieństwie do zagrodowej działki na wsi, ograniczona jest do niewielkich rozmiarów. Wielkość jej uzależniona jest od możliwości i warunków usuwania ścieków i zaopatrzenia w wodę. Znaczną część działki zajmuje dom, budynek gospodarczy, garaż oraz dojazdy i dojścia. Często więc niewiele miejsca pozostaje na ogród użytkowy, ozdobny i wypoczynkowy. Mając to na uwadze należy wszystkie elementy zagospodarowania działki ustalić we właściwych proporcjach oraz racjonalnie rozplanować je na działce, wykorzystując teren w maksymalnym stopniu. Wszystkie zaprojektowane obiekty i urządzenia należy podporządkować jednolitemu układowi funkcjonalnemu w taki sposób, aby wraz z zielenią, która stanowi uzupełnienie zabudowy, tworzyły harmonijną całość. Najpoważniejszym, a może najtrudniejszym zadaniem jest usytuowanie na działce domu. Rzutuje ono w sposób nieodwracalny na lokalizację pozostałych elementów zagospodarowania. Ustalając położenie domu należy przede wszystkim uwzględnić prawidłowe usytuowanie w stosunku do stron świata oraz układu komunikacyjnego, przy jednoczesnym powiązaniu z najbliższym otoczeniem. Promienie słońca bardzo korzystnie oddziałuje na organizm i psychikę człowieka. Domy jednorodzinne, a szczególnie wolno stojące, mają optymalne warunki pełnego wykorzystania nasłonecznienia pokoi, a jednocześnie uniknięcia intensywnego promieniowania słońca i przegrzewania mieszkania. Przy sytuowaniu domu na działce należy więc tę bardzo istotną zaletę w pełni wykorzystać. Nasłonecznienie budynku od strony południowej jest najbardziej cenne i wartościowe. Latem dociera dużo promieni słońca do pokoi położonych od strony południowej, lecz nie odczuwa się jednak specjalnego przegrzania pomieszczeń, ponieważ słońce nie przenika daleko w głąb. Natomiast zimą, kiedy słońce przesuwa się nisko nad horyzontem, promienie słońca obejmują całe pomieszczenie.