Zasada wykonania fundamentów

Budowę fundamentów rozpoczyna się od ułożenia warstwy dużych płaskich kamieni. Kamienie należy układać tak, aby największą równą płaszczyzną przylegały do gruntu. Wolne przestrzenie między dużymi kamieniami wypełnia się mniejszymi i całość zalewa mieszanką betonową o następujących proporcjach 1:4:6, 1:4:8 lub 1:5:10 (cement, piasek, żwir). Dalszą część fundamentu można wykonać z kamienia, cegły lub betonu. Wybór zależy od zasobu posiadanego materiału. Kamień powinien być wystarczająco wytrzymały, nie zwietrzały. Muruje się go na zaprawie cementowej 1:4, 1:5 lub 1:6 (cement, piasek) lub zaprawie cementowo-wapiennej (cement, wapno, piasek) przy zachowaniu zasad prawidłowego wiązania w murach. Fundament murowany z cegły należy wykonać z cegły mocnej, dobrze wypalonej i mało nasiąkliwej. Do murowania stosuje się najczęściej zaprawę cementowo-wapienną 1:1:7 do 1:1:10 (cement, wapno, piasek). Nie nadaje się do tego celu zaprawa tylko wapienna. Najczęściej jednak fundamenty wykonuje się z betonu zwykłego lub tzw. „rodzynkowego”. Mieszankę można przygotować o proporcjach objętościowych 1:4:6, 1:4:8 lub 1:5:10 (cement, piasek, żwir). Aby zaoszczędzić cementu, do betonu wkłada się duże kamienie, np. polne (beton rodzynkowy). Podany skład betonu należy do najczęściej stosowanych. W projektach typowych mogą być podane inne bardziej dokładne (ciężarowe) proporcje użycia składników. Do wykonania fundamentów z betonu w gruntach sypkich i niedostatecznie zwięzłych oraz przy wykonywaniu budynków podpiwniczonych konieczne jest deskowanie (szalowanie). Polega ono na zbudowaniu dwóch ścian z desek, pomiędzy które nakłada się mieszankę betonową. Deskowanie musi być odpowiednio usztywnione i umocowane, aby beton pod wpływem ciężaru nie rozpychał i nie przesuwał deskowania.