Zastosowanie centralnego ogrzewania

Budując dom jednorodzinny, który ze wszystkich stron narażony będzie na działanie wiatru i mrozu, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego systemu ogrzewania. Od sprawnego i wydajnego ogrzewania zależą warunki bytowania mieszkańców. W naszym klimacie dom trzeba ogrzewać przez ok. 200 dni w ciągu roku. Jest to kosztowne i uciążliwe. Dlatego też przy wyborze systemu ogrzewania trzeba mieć na uwadze warunki ekonomiczne (koszty założenia i eksploatacji), jak również inne czynniki, takie jak łatwość obsługi, możliwość regulacji, warunki higieniczne i inne. Dopiero łączne rozważanie wszystkich tych aspektów umożliwi prawidłowy i najwłaściwszy wybór ogrzewania, które odpowiadać będzie potrzebom i możliwościom. System centralnego ogrzewania coraz powszechniej stosowany w domach jednorodzinnych, polega na ogrzewaniu wody w jednym centralnym miejscu, a następnie rozprowadzaniu jej przewodami po całym mieszkaniu. Po oddaniu ciepła w grzejnikach woda wraca przewodami z powrotem do kotła. Tam ponownie ogrzana przepływa znowu do grzejników. Centralne ogrzewanie w porównaniu z ogrzewaniem piecami jest bardziej wygodne, ale droższe w budowie. Centralne ogrzewanie ma mało wad, jednak do najważniejszych można zaliczyć wysoki koszt budowy. W centralnym ogrzewaniu podgrzewanie krążącej wody odbywa się w żeliwnym lub stalowym kotle o niewielkich rozmiarach. Dla wygody kocioł ten można ustawić nawet w przedpokoju lub kuchni, wówczas bezpośrednio ogrzewać będzie to pomieszczenie, a doglądanie będzie mniej kłopotliwe. Ze względu jednak na możliwość zadymienia pyłem węglowym lepiej zainstalować kocioł w piwnicy.