Zwarta bryła budynku

Dyskusja na temat energooszczędności innowacyjnych domów nadal się toczy. Eksperci zgodnie przyznają, że najważniejszym elementem, który ma duże znaczenie w minimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych każdego budynku to jego zwarta i jednolita bryła. Przy projektowaniu domów pasywnych ważne jest komponowanie właśnie zwartych i stosunkowo dużych budynków. Niezwykle istotne jest uzyskanie jak najmniejszego stosunku powierzchni przegród zewnętrznych, w tym podłogi na gruncie, do kubatury ogrzewanej części budynku. Dodatkowo warto pamiętać, że im większy budynek, tym większa bezwładność cieplna domu, a tym samym większe oszczędności poprzez mniejsze straty ciepła. Słuszność tych teorii można zrozumieć na prostym przykładzie dużego i małego słoika. Jeśli gorącą wodę wlejemy do małego słoika i w tym samym momencie do tego o większym gabarycie, to wystygnie ona szybciej w pojemniku mniejszej wielkości. Większy słoik ma znacznie lepszą bezwładność cieplną, która ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku przeniesienia tej teorii do budownictwa. Warto zaznaczyć, że w przypadku zwartej bryły mowa jest o oszczędnościach rzędu kilku procent standardowych kosztów ogrzewania. Dla wielu inwestorów takie oszczędności okazują się niewystarczające do rezygnacji z bardziej atrakcyjnego wyglądu domu i świadomie godzą się na odstępstwo od tej reguły. Jednak jest ona istotna nie bez powodu, ponieważ zwarta bryła budynku pozwala na lepsze zastosowanie innych technologii energooszczędnych, które umożliwiają znaczne obniżenie kosztów. W tym wypadku warto zastosować się do tej zasady, ponieważ samodzielnie nie oznacza dużych zysków, ale w połączeniu z innymi elementami może dać zaskakujące efekty.